DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z GRUPAMI, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ OPIEKUNÓW

Fotografia w edukacji

Tworzenie oraz prowadzenie zajęć w oparciu o moc metod wizualnych

Dla kogo?

Nasze projekty oraz warsztaty są przeznaczone dla Nauczycieli, Wychowawców oraz Opiekunów pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz studentami w placówkach takich jak:

 • Szkoły Podstawowe,
 • Specjalne Ośrodki Wychowawcze,
 • Gimnazja oraz Szkoły Średnie,
 • Akademie, Uniwersytety, Szkoły Policealne,
 • Szkoły Artystyczne,
 • Domy Dziecka,
 • Świetlice terapeutyczne oraz wszelkie placówki pomocowe,
 • Stowarzyszenia i Fundacje,
 • Miejskie Domy Kultury.

  Realizujemy również warsztaty dla opiekunów kolonii, obozów i wycieczek.

W trakcie warsztatu odpowiemy na takie pytania:

 • Jak za pomocą fotografii terapeutycznej tworzyć procesy w wyniku, których uczestnicy zajęć otwierają się wobec siebie i innych, poznają siebie i tworzą wartościowe relacje?
 • Za pomocą jakich metod i technik fotograficznych aktywizować dzieci, młodzież i studentów podczas wszelkiego rodzaju zajęć, warsztatów i wykładów?
 • Jak efektywnie korzystać z nowoczesnych metod nauczania, takich jak: praca z aparatem, tworzeniem fotografii, arteterapią, pracą z materiałami wizualnymi, grami coachingowymi, photo voice, grami interaktywnymi na grupowych i indywidualnych zajęciach?
 • W jaki sposób wśród wielu metod i technik znaleźć te najbardziej dopasowane do uczniów, z którymi pracujesz?
 • Jak myśleć obrazami czyli  tworzyć skuteczne i kreatywne metody zapamiętywania?
 • Jak tworzyć projekty edukacyjne bogate w doświadczanie, zabawę i fotografię?

Dlaczego warto? 

.

Jakie cele są realizowane dzięki zastosowaniu metod i technik opartych na fotografii terapeutycznej?

Wspomaganie rozwoju poprzez fotografię – ćwiczenia funkcji poznawczych: percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci, koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności współpracy, logicznego i kreatywnego myślenia, wspomaganie rozwoju motorycznego,

Wprowadzenie w świat wartości, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji,

Poszerzanie wiedzy na temat uczuć i emocji, rozwijanie umiejętności społecznych np. współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i odpowiedzialność za powierzone zadania, 

Odkrywanie własnych uzdolnień i ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu, .

 •  

Cele

Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia, nauczanie poszanowania dla odrębności i inności oraz pobudzanie samoświadomości,

Działanie profilaktyczne oraz uczenie życia w zmianach. Rozwijanie zasobów indywidualnych, a także radzenie sobie w różnych sytuacjach. Podejmowanie odpowiednich decyzji, kształtowanie mechanizmów samokontroli i poczucie własnej wartości oraz skuteczności,

Pobudzanie do niekonwencjonalnego myślenia. Kreowanie pomysłów, które są zarówno ciekawe, jak i odkrywcze. Wprowadzanie w świat improwizacji i spontaniczności,

Praca z wyobraźnią, fantazją i marzeniami, poznanie innowacyjnych technik.

Po ukończeniu warsztatu:

Wyposażysz się w pakiet gotowych pomysłów na przeprowadzenie ciekawych i skutecznych zajęć wykorzystując fotografię,
Otrzymasz pakiet ćwiczeń, dzięki którym wprowadzisz do pracy nieszablonowe rozwiązania dydaktyczne,
Zdobędziesz wiedzę jak poprzez pracę z aparatem tworzyć skuteczne metody inspirujące uczniów do systematycznego rozwijania wiedzy i umiejętności,
Odkryjesz w jaki sposób poprzez pracę z materiałami wizualnymi rozwijać interdyscyplinarną wiedzę i wrażliwość kulturową,
W sposób naturalny przez kontekst i odkrywanie doświadczysz mocy fotografii oraz nowoczesnych technik m.in.: foto – coaching, photo voice, lustrzane perspektywy. Tutaj możesz znaleźć więcej na temat metodologii, na podstawie, której tworzymy nasze projekty – LINK

Realizujemy także projekty na zlecenie danej placówki lub grupy według potrzeb.
Dopasowujemy scenariusze warsztatów, wykorzystując fotografię terapeutyczną, metody wizualne, arteterapeutyczne oraz inne techniki pracy z grupą.

Dzięki temu nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie mogą wspólnie z nami tworzyć projekty rozwojowe, które odpowiadają ich potrzebom.

Poszczególne cele warsztatów określamy na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy grupy, która w nich uczestniczy.

 

Zapraszamy do konsultacji oraz wspólnego tworzenia. 

Zobacz nasze projekty dla dzieci i młodzieży – link tutaj