WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dlaczego warto?

Rozbudzamy zaciekawienie światem poprzez fotografię.

Niekonwencjonalne myślenie, spontaniczność, nauka poprzez działanie oraz zabawę to tylko niektóre aspekty, które wyróżniają nasze warsztaty.

Fotografia zwraca uwagę na różnorodność, bogactwo świata i otoczenia

Nasze kreatywne metody warsztatowe zyskują zwolenników wśród pedagogów, terapeutów, rodziców i najważniejszych adresatów – dzieci i młodzież.

Dzieci i młodzież mają możliwość ćwiczenia umiejętności, wyciągania samodzielnie wniosków z praktycznego działania. Określają zasady skutecznego stosowania umiejętności oraz tego w jaki sposób będą je stosować po warsztatach.

Co otrzymują uczestnicy naszych warsztatów?

Celem głównym naszych spotkań jest wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego, motorycznego dzieci oraz młodzieży.

Warsztaty mają oddziaływanie profilaktyczne, gdyż bezpośrednio rozwijają zasoby indywidualne dzieci. Kształtują ich umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, podejmowania odpowiednich decyzji, a także mechanizmy samokontroli i poczucie własnej wartości oraz skuteczności.

Podczas naszych warsztatów realizujemy tematy związane z tzw. nowymi zadaniami jakie stoją dziś przed każdą placówką oświatową.

Na jakich kluczowych umiejętnościach się skupiamy ?

 • trening umiejętności prospołecznych,
 • empatia (rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby własne i innych),
 • współdziałanie (funkcjonowanie w grupie, budowanie atmosfery współpracy, akceptacji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa)
 • uczenie prawidłowej komunikacji (sztuka słuchania)
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • praca z perspektywą i celami (wspomaganie odkrywania własnych uzdolnień i ich wykorzystywania w praktycznym działaniu),
 • samoświadomość oraz samokontrola (kształtowanie wiedzy o samym sobie),
 • modelowanie sposobów radzenia sobie z emocjami (emocjonalne i społeczne umiejętności)
 • uważność (kontemplacja, medytacja, relaksacja),
 • marzenia i fantazje (rozwijanie kreatywności, wzmacnianie poczucie własnej wartości),
 • edukacja przyrodnicza (zdobywanie umiejętności obserwowania i doświadczania przyrody)
 • kreatywność (wprowadzenie w myślenie i działanie twórcze)
 • praca z wartościami oraz przekonaniami

Kilka przykładowych tytułów naszych projektów:

 • “Malowanie światłem”,
 • Foto-bajka – czyli tworzenie opowieści,
 • “WOW – kreatywne warsztaty fotograficzne”,
 • “Moc potencjału czyli moje perspektywy i plany na przyszłość  – praca z zasobami”
 • “Foto-muzyko-terapia”,
 • “Sztuka ziemi – czyli więcej o edukacji przyrodniczej”,
 • “Z emocjami za pan brat”,
 • “Osobowości i charakterki”,
 • “Maski – sztuka bycia sobą”,
 • “Biblioterapia a moc fotografii”,
 • “Medytacja z kamerą”,
 • “Kalejdoskop marzeń i fantazji”
 • “Motanki – magiczne lalki”
 • “Nie jestem z tej planety – warsztat model USD – uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja”,
 • “Mój ruch i moja przestrzeń”,
 • “Kolorowy bałagan czyli arteterapia”,
 • “Oczy szeroko otwarte”.

Łączymy zabawę i naukę poprzez doświadczanie, wyciągamy wnioski z tego co robimy, co przeżywamy i co czujemy w danej chwili.

Ważne jest dla nas otwarcie się w grupie, a także to, że można zobaczyć, że poglądy można zmieniać. Doświadczamy sami – ale razem, dzięki wspólnej refleksji uczymy się od siebie wzajemnie. Dowiedz się więcej o naszych metodach pracy tutaj

Wszystkie warsztaty dopasowujemy do potrzeb danej organizacji lub placówki edukacyjnej.

Realizujemy również warsztaty podczas kolonii, obozów i wycieczek.

Zapraszamy do , konsultacji oraz wspólnego tworzenia.